Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.10.2022. 08:27

(poništenje aukcije) Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području općine Bosanska Krupa- zamjena postojećih rasvjetnih tijela javne rasvjete LED svjetiljkama

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.10.2022.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1272-1-3-147-4-118/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD BOSANSKA KRUPA
IDB/JIB 4263116080007
Kontakt osoba Selma Bužimkić
Adresa Ulica Terzića b.b.
Poštanski broj 77240 Bosanska Krupa (bhp sa)
Općina/Grad Bosanska Krupa
Telefon (037) 961-460
Faks (037) 961-475
Elektronska pošta selmab@opcinabosanskakrupa.ba
Internet adresa www.opcinabosanskakrupa.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Instaliranje električnih instalacija i priključaka (sklopova)

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete na području općine Bosanska Krupa- zamjena postojećih rasvjetnih tijela javne
rasvjete LED svjetiljkama.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete na području općine Bosanska Krupa- zamjena postojećih rasvjetnih tijela javne
rasvjete LED svjetiljkama

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34993000-4 Cestovna rasvjeta

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje općine Bosanska Krupa

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 kalendarskih dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

15.09.2022.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: