Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.12.2022. 13:28

(aukcija) Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete na području općine Travnik

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.12.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

54-1-3-143-3-127/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TRAVNIK
IDB/JIB 4236179780001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Aida Kavazović
Adresa Konatur bb
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-277
Faks (030) 511-825
Elektronska pošta urednacelnika@opcinatravnik.com.ba
Internet adresa www.opcinatravnik.com.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Travnik

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

13

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete na području općine Travnik

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete na području općine Travnik, prema predmjerima radova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45316110-9Instalacija cestovne rasvjete

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

sredstva obezbijeđena u budžetu općine Travnik

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u td

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.12.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općina Travnik, Konatur bb, Mala Sala II sprat
Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na javnoj rasvjeti na području općine Travnik

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na javnoj rasvjeti na području općine Travnik, prema predmjeru radova

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete

III Ukupna količina ili obim ugovora
prema predmjeru radova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6789,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje općine Travnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zbirna dopuna lokalne infrastrukture javne rasvjete po hitnim zahtjevima lokalne zajednice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zbirna dopuna lokalne infrastrukture javne rasvjete po hitnim zahtjevima lokalne zajednice, prema predmjeru radova

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete

III Ukupna količina ili obim ugovora
prema predmjeru radova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6154,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje općine Travnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u naselju Lovrići, MZ Kalibunar

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u naselju Lovrići, MZ Kalibunar, prema predmjeru radova

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete

III Ukupna količina ili obim ugovora
prema predmjeru radova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4957,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Kalibunar, općina Travnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u naselju Seferi, MZ Karaula

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u naselju Seferi, MZ Karaula, prema predmjeru radova

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete

III Ukupna količina ili obim ugovora
prema predmjeru radova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8803,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mz Karaula, općina Travnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u naselju Poljanice, MZ Mehurić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u naselju Poljanice, MZ Mehurić, prema predmjeru radova

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete

III Ukupna količina ili obim ugovora
prema predmjeru radova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8462,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Mehurić, općina Travnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u naselju Bijelo Bučje - Pulac, MZ Bijelo Bučje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u naselju Bijelo Bučje - Pulac, MZ Bijelo Bučje, prema predmjeru radova

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete

III Ukupna količina ili obim ugovora
prema predmjeru radova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11538,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Bijelo Bučje, općina Travnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u naselju Bandol, MZ Mosor

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u naselju Bandol, MZ Mosor, prema predmjeru radova

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete

III Ukupna količina ili obim ugovora
prema predmjeru radova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5128,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Mosor, općina Travnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u naselju Suhi Dol, MZ Mehurić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u naselju Suhi Dol, MZ Mehurić, prema predmjeru radova

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete

III Ukupna količina ili obim ugovora
prema predmjeru radova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5983,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Mehurić, općina Travnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u MZ Mudrike

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u MZ Mudrike, prema predmjeru radova

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete

III Ukupna količina ili obim ugovora
prema predmjeru radova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15043,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Mudrike, općina Travnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u MZ Kraljevice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u MZ Kraljevice, prema predmjeru radova

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete

III Ukupna količina ili obim ugovora
prema predmjeru radova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17094,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Kraljevice, općina Travnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u MZ Turbe

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u MZ Turbe, prema predmjeru radova

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete

III Ukupna količina ili obim ugovora
prema predmjeru radova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8547,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Turbe, općina Travnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u MZ Karaula 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u MZ Karaula 1, prema predmjeru radova

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete

III Ukupna količina ili obim ugovora
prema predmjeru radova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8547,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Karaula, općina Travnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u MZ Karaula 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u MZ Karaula 2, prema predmjeru radova

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete

III Ukupna količina ili obim ugovora
prema predmjeru radova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12821,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Karaula, općina Travnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.01.2023. 11:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: