Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.03.2023. 10:21

(aukcija) Izvođenje radova zamjene i ugradnje stolarije (vrata) na Paviljonu 1

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

506-7-3-40-3-38/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA GERONTOLOŠKI CENTAR BANJA LUKA
IDB/JIB 4400992040001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Milana Bubonja
Adresa Krajiških brigada 104
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 319-407
Faks (051) 319-407
Elektronska pošta info@jugerontoloskicentarbl.com
Internet adresa www.jugerontoloskicentarbl.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Vrata i prozori (stolarija)

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmet nabavke nije podijeljen na LOT-ove jer je nabavka robe navedene u tehničkoj specifikaciji jedinstvena
funkcionalna sredina

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Zamjena i ugradnja stolarije (vrata) na Paviljonu 1

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Zamjena i ugradnja stolarije (vrata) na Paviljonu 1

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44221200-7 Vrata

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Krajiških brigada 104, Banja Luka - Paviljon 1

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do okončanja predmetnih radova

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Obavezni uslovi za učešće iz čl. 45 ZJN BiH, definisani u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz čl. 45 ZJN BiH, definisani u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Obavezni uslovi za učešće iz čl. 46 ZJN BiH, definisani u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Obavezni uslovi za učešće iz čl. 47 ZJN, definisano detaljno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Obavezni uslovi za učešće iz čl. 48 i 50. ZJN, definisano detaljno u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

01.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.04.2023. 09:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Krajiških brigada 104 - Upravna zgrada
Datum i vrijeme 05.04.2023. 10:10

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Potrebne informacije u vezi sa predmetnom nabavkom mogu se dobiti radnim danom od 08:00 do 14:00 časova, kao
i preko portala E-nabavke. Uočeni propusti u vezi tenderske dokumentacije i same navedene nabavke mogu se
otkloniti pojašnjenjem tenderske dokumentacije i izmjenom tenderske dokumentacije, odnosno primjenom
odredbi člana 56. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH. Ponude mogu da podnesu samo oni ponuđači koji su
preuzeli TD preko portala E-nabavki.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: