Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.03.2023. 10:00

(HR) (izmjena) Izvođenje radova na rekonstrukciji i cjelovitoj obnovi od potresa za potrebe objekta na lokaciji Marulićev trg 9a, Zagreb

Izvor: Official Journal of the European Union, 27.03.2023.

Hrvatska-Zagreb: Radovi na obnovi

2023/S 061-180050

Ispravak

 

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

 

 

Radovi

 

 

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2023/S 046-135290)


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: HORVATOVAC 102a
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured nabave PMF-a, Horvatovac 102A, 10 000 Zagreb
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pmf.unizg.hr
Adresa profila kupca: www.pmf.unizg.hr

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Izvedba radova na rekonstrukciji i cjelovitoj obnovi od potresa za potrebe objekta na lokaciji Marulićev trg 9a, Zagreb.

 

Referentni broj: 326J-PMF/23
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45454100 Radovi na obnovi
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je izvedba radova na rekonstrukciji i cjelovitoj obnovi od potresa za potrebe objekta na lokaciji Marulićev trg 9a, Zagreb u sklopu provedbe operacije „PMF - Biološki odsjek, Marulićev trg 9a - Program provedbe mjera cjelovite obnove infrastrukture i opreme oštećene potresom“, broj ugovora FSEU.2021.MZO.034. Operacijom će se omogućiti nužna cjelovita obnova zgrade br. 1 i zgrade br. 2 Biološkog odsjeka PMF-a, Marulićev trg 9a, koja će studentima i zaposlenicima Fakulteta i ostalim korisnicima omogućiti sigurnu te učinkovitu prostornu i tehničku organizaciju sadržaja kroz povratak građevine u prvobitno stanje uz cjelovitu obnovu kroz dodatna poboljšanja tj. prilagodbu suvremenim standardima.

Zgrada nije pojedinačno kulturno dobro, već se nalazi unutar kulturno-povijesne urbane cjeline grada Zagreba Donji grad (Z-1525/Narodne novine br.18/03).

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/03/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2023/S 046-135290

 

Odjeljak VII: Izmjene

 

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 31/03/2023
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 05/04/2023
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 31/03/2023
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 05/04/2023
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: