Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.03.2023. 14:27

(aukcija) Izvođenje radova na sanaciji putne infrastrukture

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

720-1-3-31-3-39/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD GRAČANICA
IDB/JIB 4209387060007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nerminka Subašić
Adresa Mula Mustafe Bašeskije 1
Poštanski broj 75320 Gračanica (bhp sa)
Općina/Grad Gračanica
Telefon (035) 700-800
Faks (035) 707-000
Elektronska pošta kabinet.gradonacelnika@gracanica.gov.ba
Internet adresa www.gracanica.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 2.c. Obrazloženje dostave ponuda

Ponude se mogu dostaviti za jedan, više ili sve LOT-ove

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

„Izvođenje radova na sanaciji putne infrastrukture – 3“ po LOT-ovima

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

„Izvođenje radova na sanaciji putne infrastrukture – 3“ po LOT-ovima

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa članom 46. ZJN

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

17.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.04.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Grad Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije broj 1 75320 Gračanica, Kancelarija br.
8 Stara zgrada
Datum i vrijeme 17.04.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1- Sanacija puta u naselju Salkići i prilaza mezarju, naselje Javor, MZ Gračanica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1- Sanacija puta u naselju Salkići i prilaza mezarju, naselje Javor, MZ Gračanica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15136,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Gračanica, Grad Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.04.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2- Sanacija ulice Lipa sokak iznad bolnice, MZ Gračanica (dužina 75,0 m, širina 4,0 m)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2- Sanacija ulice Lipa sokak iznad bolnice, MZ Gračanica (dužina 75,0 m, širina 4,0 m)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15145,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Gračanica, Grad Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.04.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3- Sanacija ulice u naselju Riječka, MZ Gračanica (dužina 110,0 m, širina 5,0 m)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3- Sanacija ulice u naselju Riječka, MZ Gračanica (dužina 110,0 m, širina 5,0 m)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

32370,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Gračanica, Grad Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.04.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4- Sanacija glavnog ulaza u Zelenu pijacu, MZ Gračanica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 4- Sanacija glavnog ulaza u Zelenu pijacu, MZ Gračanica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17086,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Gračanica, Grad Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.04.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5- Sanacija dionice ulice Breučka, MZ Gračanica (dužine 170,0 m, širina asfalta 5,0 m)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 5- Sanacija dionice ulice Breučka, MZ Gračanica (dužine 170,0 m, širina asfalta 5,0 m)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

55539,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Gračanica, Grad Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.04.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6- Sanacija ulice Osmana Mehića Tucka, MZ Gračanica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 6- Sanacija ulice Osmana Mehića Tucka, MZ Gračanica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12710,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Gračanica, Grad Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.04.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7- Sanacija ulice u naselju Trepanići, MZ Gračanica (dužina 96,0 m, širina asfalta 4,20 m)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 7- Sanacija ulice u naselju Trepanići, MZ Gračanica (dužina 96,0 m, širina asfalta 4,20 m)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17091,60

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Gračanica, Grad Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.04.2023. 12:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: