Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.03.2023. 10:02

Izvođenje radova na sanaciji obloge reverzibilnog kanala

Izvor: Dnevni list, 29.03.2023.

JAVNO NADMETANJE

 

1.(a) Naziv gospodarskog subjekta: CRPNA STANICA"BUŠKO BLATO" d.O.O. Livno

 

(b)Sjedište gospodarskog subjekta: Podgradina 17,80101 Livno

(c)Kontakt gospodarskog subjekta:

tel: 00 387 (0)34 245 148,

fax.: 00 387 (0)34 245 168

(d)Kontakt osoba:

 

Zlatko Barišić,

mob: 00 387 (0) 63 286-117,

e-mail: zlatko.barisic2@hep.hr

 

Ivan Ćerdić,

mob: 00 387 (0) 63 720-534,

e-mail: ivan.cerdic@hep.hr

(e)MB gospodarskog subjekta: 4281117970004

 

2.Pozivaju se ponuditeiji da dostave ponudu za: „Sanacija obloge reverzibilnog kanala".

 

3.Ponuda mora biti u potpunosti u skladu sa zahtjevima iz dokumentacije o nadmetanje. Alternativna ponuda neće biti prihvaćena, varijantna rješenja unutar ponude neće se razmatrati.

 

4.Dokumentacija o nadmetanju je besplatna, a može se preuzeti na adresi:

CRPNA STANICA BUŠKO BLATO d.o.o., Podgradina 17,80101 Livno, BiH radnim danom od 08:00 do 14:00 sati ili kontaktirati nas na:

e-mail: daliborka.mihaljevic@hep.hr

 

(a)Ponudu treba dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „ne otvaraj-ponuda" Sanacija obloge reverzibilnog kanala najkasnije do 26.04.2023.g. do 12:00 sati,

bez obzira na način dostave.

Sve naknadno prispjele ponude neće se razmatrati.

 

(b)Ponuda se dostavlja na adresu:

CRPNA STANICA"BUŠKO BLATO" d.o.o., Podgradina 17, 80101 Livno, BiH.

 

5.Otvaranje ponuda je javno. Ponude će se otvoriti u prostorijama: CRPNA STANICA"BUŠKO BLATO" d.o.o., Podgradina 17, 80101 Livno, BiH, 26.04.2023.g. u 12:00 sati.

 

6.Kao jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditeiji će dostaviti izvorno bankovno jamstvo i to u visini od 2.500,00 KM (dvijetisućepetstotinakonvertibilnihmaraka), ili u protuvrijednosti u Eurima.

 

7.Uvjeti i način plaćanja određeni su dokumentacijom o nadmetanju.

 

8.Mjerila i postupci koji će se primijeniti pri procjeni sposobnosti ponuditelja definirani su dokumentacijom o nadmetanju.

 

9.Ponuda mora biti valjana i ostati otvorena za prihvaćanje minimalno 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

 

10.Datum objave javnog nadmetanja: 29.03.2023.g.

 

Direktor:

Ivica Kuliš, mag.ing.el.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: