Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.08.2023. 09:33

(HR) (izmjena) Izvođenje radova na izgradnji i opremanju matičnog dječjeg vrtića u Orehovici

Izvor: Official Journal of the European Union, 04.08.2023.

Hrvatska-Orehovica: Građevinski radovi na zgradama za dječji vrtić

2023/S 149-476711

Ispravak

 

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

 

 

Radovi

 

 

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2023/S 136-434426)


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Općina Orehovica
Nacionalni registracijski broj: 99677841113
Poštanska adresa: Čakovečka 9
Mjesto: Orehovica
NUTS kod: HR061 Međimurska županija
Poštanski broj: 40322
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dijana Novak
E-pošta: opcina@orehovica.hr
Telefon: +385 40635275
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.orehovica.hr

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Izgradnja i opremanje matičnog dječjeg vrtića u Orehovici

 

Referentni broj: 1/23-MV-RA
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45214100 Građevinski radovi na zgradama za dječji vrtić
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Izgradnja i opremanje matičnog dječjeg vrtića u Orehovici. Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Troškovnicima koji čine zasebane priloge ove Dokumentacije o nabavi.

Predmet nabave podijeljen na dvije grupe:

GRUPA 1.: Izvođenje radova

GRUPA 2.: Opremanje

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/07/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2023/S 136-434426

 

Odjeljak VII: Izmjene

 

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 03/08/2023
Lokalno vrijeme: 14:00
Glasi:
Datum: 11/08/2023
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 03/08/2023
Lokalno vrijeme: 14:00
Glasi:
Datum: 11/08/2023
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: