Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.08.2023. 09:37

(poništenje aukcije) Izvođenje radova postavljanja odbojne ograde za saobraćajnu infrastrukturu na području Grada Laktaši u 2023. godini

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1121-1-3-147-4-163/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD LAKTAŠI
IDB/JIB 4401140250006
Kontakt osoba Jelena Marić
Adresa Karađorđeva 56
Poštanski broj 78250 Laktaši (sp bl)
Opština/Grad Laktaši
Telefon (051) 334-260
Faks
Elektronska pošta darija.balaban@laktasi.net
Internet adresa www.grad-laktasi.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Laktaši

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

''Nabavka i postavljanje odbojne ograde za saobraćajnu infrastrukturu na području Grada Laktaši u 2023. godini''

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

''Nabavka i postavljanje odbojne ograde za saobraćajnu infrastrukturu na području Grada Laktaši u 2023. godini''

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45342000-6 Postavljanje ograde

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Teritorija grada Laktaši

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za realizaciju ugovora (potisanog), tj. izvođenja radova je maksimalno do tri mjeseca, računajući od dana
uvođenja Izvođača radova u posao.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

31.07.2023.

V 5. Dodatne informacije

Sa Portala javnih nabavki tendersku dokumentaciju za ''Nabavka i postavljanje odbojne ograde za saobraćajnu
infrastrukturu na području Grada Laktaši u 2023. godini'' je preuzelo pet zainteresovanih ponuđača, od kojih u
predviđenom roku za dostavljanje ponuda, ponudu nije predao niti jedan ponuđač .

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: