Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.08.2023. 13:28

(aukcija) Izvođenje radova rekonstrukcije dijela kanalizacione mreže uz potok Lupnica – MZ Stari Vitez – općina Vitez

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.08.2023.
OBAVIJEST O NABAVI

869-1-3-86-3-57/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA VITEZ
IDB/JIB 4236214280009
Kontakt osoba/Služba za kontakt VESNA ŠILIĆ
Adresa Stjepana Radića 1
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 718-200
Faks (030) 713-939
Elektronička pošta javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa www.opcinavitez.info

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Vitez

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Postupak nije djeljiv na LOT-ove

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

REKONSTRUKCIJA DIJELA KANALIZACIONE MREŽE UZ POTOK LUPNICA – MZ STARI VITEZ – OPĆINA VITEZ

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je Rekonstrukcija dijela kanalizacione mreže uz potok Lupnica MZ Stari Vitez– općina Vitez.
Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez –stavka 6132700- Interventne
mjere.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232410-9 Radovi na kanalizacijskoj mreži

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA).

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17142,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

lzvođenje radova se vrši u roku od maximalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definirani u Natječajnoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

01.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 04.09.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općina Vitez, Stjepana Radića 1. Vitez, mala sala I kat
Datum i vrijeme 04.09.2023. 11:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba VESNA ŠILIĆ
Adresa Stjepana Radića 1
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 718-204
Faks (030) 713-939
Elektronička pošta javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa www.opcinavitez.info

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba ASIM RIBO
Adresa Stjepana Radića 1
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 718-226
Faks (030) 713-939
Elektronička pošta asim.ribo@gmail.com
Internet adresa www.opcinavitez.info
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: