Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.08.2023. 15:24

Izvođenje radova na izgradnji, sanaciji i održavanju spomen-kompleksa na području grada Gradiška

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

594-7-3-182-3-96/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD GRADIŠKA
IDB/JIB 4401068470004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Vlado Ilić, Boško Baškalo
Adresa Vidovdanska 1A
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Opština/Grad Gradiška
Telefon (051) 810-353
Faks (051) 814-689
Elektronska pošta gradonacelnik@gradgradiska.com
Internet adresa www.gradgradiska.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju
posebne zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Zbog same prirode i obima radova koje je potrebno izvesti predmet nabavke nije potrebno dijeliti na lotove

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova na izgradnji , sanaciji i održavanju spomen-kompleksa na području grada Gradiška

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radova na izgradnji , sanaciji i održavanju spomen-kompleksa na području grada Gradiška, a sve prema
predmjeru radova izrađenim od strane Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212314-0 Građevinski radovi na istorijskom spomeniku ili spomen-kući

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38400,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Gradiška

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 (stotinudvadeset) kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Za provođenje javne nabavke osigurana su sredstva u Budžetu za 2023.godinu:
- budžetska stavka: Izdaci na nefinansijsku imovinu,
- ekonomski kod: 510 000.

III 4. Ograničenja za učešće

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok plaćanja 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.08.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.08.2023. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Grad Gradiška, Vidovdanska 1A, 78 400 Gradiška, sala za sastanke br. 47
Datum i vrijeme 28.08.2023. 09:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Vlado Ilić, Boško Baškalo
Adresa Vidovdanska 1A
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Opština/Grad Gradiška
Telefon (051) 810-353
Faks (051) 814-689
Elektronska pošta gradonacelnik@gradgradiska.com
Internet adresa www.gradgradiska.com

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Vlado Ilić, Boško Baškalo
Adresa Vidovdanska 1A
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Opština/Grad Gradiška
Telefon (051) 810-353
Faks (051) 814-689
Elektronska pošta gradonacelnik@gradgradiska.com
Internet adresa www.gradgradiska.com
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: