Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.08.2023. 10:35

(aukcija) Izvođenje radova na rekonstrukciji cestovnih pravaca - VI grupa projekata

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1328-1-3-40-3-40/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPĆINE KAKANJ
IDB/JIB 4218520070001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mubera Omeragić
Adresa Branilaca bb
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 552-012
Faks (032) 552-010
Elektronska pošta zavod@kakanj.gov.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Kakanj

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji cestovnih pravaca - VI grupa projekata

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

radovi na rekonstrukciji cestovnih pravaca podrazumijevaju pripremu i asfaltiranje pojedinih dionica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6Građevinski radovi na cesti
45233223-8Radovi obnavljanja kolovoznog habajućeg sloja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

01.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.09.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ulica branilaca br.1. 72240 Kakanj
Datum i vrijeme 11.09.2023. 13:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ceste u MZ Mramor i Subotinje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

priprema i asfaltiranje dvije dionice ceste

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
jedan ugovor

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25641,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Mramor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.09.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 11.09.2023. 13:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ceste u MZ Krševac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

proširenje, priprema i asfaltiranje ceste

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
jedan ugovor

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25641,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Krševac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.09.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 11.09.2023. 13:00


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ceste u MZ Ričica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

priprema i asfaltiranje dionice ceste sa rješavanjem odvodnje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
jedan ugovor

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25641,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Ričica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.09.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 11.09.2023. 13:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: