Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.08.2023. 12:21

(aukcija) Izvođenje radova na utopljavanju osnovne škole fra Miroslava Džaje

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.08.2023.
OBAVIJEST O NABAVI

12-7-3-29-3-15/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA KUPRES
IDB/JIB 4281022240009
Kontakt osoba/Služba za kontakt MIRKO ŠIMIĆ
Adresa Vukovarska 2
Poštanski broj 80320 Kupres (hp mo)
Općina/Grad Kupres (FBiH)
Telefon (034) 276-321
Faks (034) 276-333
Elektronička pošta branka.krzelj.saric@gmail.com
Internet adresa www.opcinakupres.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Kupres (FBiH)

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Nije predviđeno.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na utopljavanju osnovne škole fra Miroslava Džaje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na utopljavanju osnovne škole fra Miroslava Džaje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45214200-2 Građevinski radovi na školskim zgradama

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

45 dana

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

79986,70

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Osnovna škola fra Miroslava Džaje, Kupres

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do izvršenja ugovornih obveza

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Proračun Općine Kupres

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

29.08.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 29.08.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općina Kupres, Vukovarska br. 2, Kupres, Sala za sastanke Općine Kupres
Datum i vrijeme 29.08.2023. 12:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Otvaranje ponuda održati će se 29.08.2023. godine u 12:30 sati u Sali za sastanke Općine Kupres. Svi predstavnici ponuđača
koji žele sudjelovati na otvaranju ponuda a nisu direktori firmi dužni su sa sobom ponijeti punomoć.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba MIRKO ŠIMIĆ
Adresa Vukovarska 2
Poštanski broj 80320 Kupres (hp mo)
Općina/Grad Kupres (FBiH)
Telefon (034) 276-322
Faks (034) 276-333
Elektronička pošta javnenabavke@opcinakupres.ba
Internet adresa www.opcinakupres.ba

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: