Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.08.2023. 13:34

(aukcija) Izvođenje radova saniranja oštećenja i krečenja/farbanja fiskulturne sale u JU Mješovita srednja škola Živinice, ambulante u MZ Đurđevik Stari (stara škola) i utopljavanja zgrade Područne škole u MZ Šahići

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

430-1-3-67-3-139/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD ŽIVINICE
IDB/JIB 4209579210002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Monika Novaković
Adresa Alije Izetbegovića 28
Poštanski broj 75270 Živinice (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 743-300
Faks (035) 772-125
Elektronska pošta opcina.zivinice@bih.net.ba
Internet adresa www.opcinazivinice.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

“Saniranje oštećenja i krečenje/farbanje fiskulturne sale u JU “Mješovita srednja škola” Živinice”, “Uređenje ambulante u
MZ Đurđevik Stari (Stara škola)” i “Utopljavanje zgrade Područne škole u MZ Šahići”

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka radova po programu/projektu: “Saniranje oštećenja i krečenje/farbanje fiskulturne sale
u JU “Mješovita srednja škola” Živinice”, “Uređenje ambulante u MZ Đurđevik Stari (Stara škola)” i “Utopljavanje zgrade
Područne škole u MZ Šahići” u skladu sa specifikacijom radova datom u obrascu za cijenu ponude po predmetnom
projektu/programu za svaki lot posebno.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

02.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.09.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sala za sastanke na I spratu.
Datum i vrijeme 08.09.2023. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osoba:
Monika Novaković 035/743-325


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

“Saniranje oštećenja i krečenje/farbanje fiskulturne sale u JU “Mješovita srednja škola” Živinice”- Lot 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljni opis sa količinama je dat u prilogu ANEKS 2. ove TD-je; Obrazac za cijenu ponude, za svaki Lot odnosno segment
posebno.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45214200-2 Građevinski radovi na školskim zgradama

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4661,54

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.09.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.09.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

“Uređenje ambulante u MZ Đurđevik Stari (Stara škola)”-Lot 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljni opis sa količinama je dat u prilogu ANEKS 2. ove TD-je; Obrazac za cijenu ponude, za svaki Lot odnosno segment
posebno.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45215100-8 Građevinski radovi na zgradama vezanih za zdravstvo

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25641,03

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.09.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.09.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

“Utopljavanje zgrade Područne škole u MZ Šahići”- Lot 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljni opis sa količinama je dat u prilogu ANEKS 2. ove TD-je; Obrazac za cijenu ponude, za svaki Lot odnosno segment
posebno.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45214200-2 Građevinski radovi na školskim zgradama

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10170,94

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.09.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.09.2023. 11:30
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: