Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.08.2023. 12:42

(poništenje) Izvođenje građevinskih radova održavanja kamionskog puta-šumarija Bosansko Grahovo

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.08.2023.
OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

1101-1-3-50-4-91/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" D.O.O. KUPRES
IDB/JIB 4281038670003
Kontakt osoba Mate Radoš
Adresa Splitska bb
Poštanski broj 80320 Kupres (hp mo)
Općina/Grad Kupres (FBiH)
Telefon (034) 274-801
Faks (034) 274-800
Elektronička pošta info@hbsume.ba
Internet adresa www.hbsume.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Kanton 10

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Svi lotovi

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Građevinski radovi- održavanje kamionskog puta-šumarija Bosansko Grahovo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 8. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

a)Održavanje kamionskog puta, G.J Jadovnik Grahovo; odjeli: 36-54,84,97-102,144-157 Jadovnik Drvar; odjeli:7-12,19-22
duljina:17.000,00m


I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45112000-5 Radovi iskopa i zemljani radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

17.000,00 m

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

98543,50

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

25 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

šumarija Bosansko Grahovo

V Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Cijena 95,00 %
2 Rok isporuke 5,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJANije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

05.07.2023.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje kamionskog puta, G.J Gnjat Risovac; odjeli: 75/3-59/2, 70-83, 67
duljina: 24.000,00m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45112000-5 Radovi iskopa i zemljani radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

24.000,00 m

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

100633,28

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

25 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

šumarija Bosansko Grahovo

V Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Cijena 95,00 %
2 Rok isporuke 5,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

05.07.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: