Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.08.2023. 14:30

(aukcija) Izvođenje radova na rekonstrukciji dijela ul. Junuza Duruta i ul. Dalmatinska

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

193-7-3-13-3-13/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA GLAMOČ
IDB/JIB 4281087880005
Kontakt osoba/Služba za kontakt BORIS LUKAJIĆ
Adresa Nikole Bojinovića 6
Poštanski broj 80230 Glamoč (hp mo)
Općina/Grad Glamoč
Telefon (034) 206-166
Faks (034) 206-153
Elektronska pošta javnenabavke@opstinaglamoc.ba
Internet adresa www.opstinaglamoc.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Glamoč

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Radi se o istovrsnim radovima i nije potrebno dijeliti postupak na lotove.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova na rekonstrukciji dijela ul. Junuza Duruta i ul. Dalmatinska

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka radova na rekonstrukciji dijela ul. Junuza Duruta i ul. Dalmatinska, opština Glamoč, u
skladu sa predmjerom radova iz Priloga 2 TD.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti
Dodatni predmet(i) 45233142-6 Radovi na popravku cesta
  45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u TD, Prilog 2.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

68500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja radova je gradsko područje opštine Glamoč, na predviđenim trasama ulica Junuza Duruta i Dalmatinska.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

07.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.09.2023. 11:45

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Opština Glamoč, Nikole Bojinovića 6, Glamoč, sala OV
Datum i vrijeme 08.09.2023. 12:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: