Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.08.2023. 09:43

(izmjena) (HR) Izvođenje radova izgradnje gradske knjižnice grada Zagreba i društveno - kulturnog centra na lokaciji Paromlin

Izvor: Official Journal of the European Union, 28.08.2023.

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na zgradi za umjetnost i kulturu

2023/S 164-518196

Ispravak

 

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

 

 

Radovi

 

 

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2023/S 124-389746)


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

IZGRADNJA GRADSKE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA I DRUŠTVENO - KULTURNOG CENTRA NA LOKACIJI PAROMLIN

 

Referentni broj: 1790-2023-EVV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45212300 Građevinski radovi na zgradi za umjetnost i kulturu
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je: IZGRADNJA GRADSKE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA I DRUŠTVENO - KULTURNOG CENTRA NA LOKACIJI PAROMLIN, koja obuhvaća radove:

- rekonstrukcije postojećih građevina industrijskog kompleksa Paromlina (zgrade transmisije, skladišta brašna i silosa) koje predstavljaju kulturno dobro,

- faksimilnu rekonstrukciju zgrade mlina,

- izgradnju nove građevine, a sve sukladno troškovniku predmetnih radova, projektno-tehničkoj dokumentaciji (Izgradnja Gradske knjižnice Grada Zagreba i društveno-kulturnog centra na lokaciji Paromlin, TD 09/23, ZOP 52/19, ožujak 2023., izrađen po UPI-2M d.o.o., glavni projektant Paula Žinić, mag.ing.arh.) i građevinskoj dozvoli....

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/08/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2023/S 124-389746

 

Odjeljak VII: Izmjene

 

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 28/08/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 06/09/2023
Lokalno vrijeme: 09:30
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 28/08/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 06/09/2023
Lokalno vrijeme: 09:30
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: