Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.10.2023. 16:25

(aukcija) Izvođenje radova zimskog održavanja

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.10.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

141-1-3-35-3-52/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA ,,OPĆINSKI FOND ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I
INFRASTRUKTURU''
IDB/JIB 4263448910003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Fazir Vukalić
Adresa Prijedorska br.3
Poštanski broj 79260 Sanski Most (bhp sa)
Općina/Grad Sanski Most
Telefon (037) 683-020
Faks (037) 683-020
Elektronska pošta fond_sm@hotmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Sanski Most

I 5.c. Djelatnost


Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na zimskom održavanju gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva, po lotovima

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u td

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u td

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

06.11.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.11.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Prijedorska br 3 - prostorije Ugovornog organa
Datum i vrijeme 06.11.2023. 15:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija u ovom postupku javne nabavke će biti objavljena u sistemu “E-nabavke”. Zainteresirani ponuđači
istu mogu preuzeti isključivo putem sistema “E-nabavke”, te im se ista na drugi način neće dostavljati.
Postavljanje zahtjeva za pojašnjenje TD i odgovora sa pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je
definisano u sistemu “E-nabavke”.
Ugovorni organ će u ovom postupku javne nabavke provesti ,,E-aukciju''.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na zimskom održavanju gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ Šehovci, MZ Trnova, MZ
Desna obala (Kruhari, Jezernice, Željezničko naselje), MZ Lijeva obala (Hamzibegova preko Bulevara, Alagića polje i
Vahidbegova preko Bulevara), MZ Zdena, MZ Pobriježje, MZ Stari Majdan, MZ Husimovci, MZ Demiševci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

54700,75

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td za LOT 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.11.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 06.11.2023. 15:30

X Dodatne informacije

Tenderska dokumentacija u ovom postupku javne nabavke će biti objavljena u sistemu “E-nabavke”. Zainteresirani ponuđači
istu mogu preuzeti isključivo putem sistema “E-nabavke”, te im se ista na drugi način neće dostavljati.
Postavljanje zahtjeva za pojašnjenje TD i odgovora sa pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je
definisano u sistemu “E-nabavke”.
Ugovorni organ će u ovom postupku javne nabavke provesti ,,E-aukciju''.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na zimskom održavanju gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ Vrhpolje, MZ Hrustovo, MZ
Tomina, MZ Kijevo, MZ Čaplje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

54700,75

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td po MZ LOT 2

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.11.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.11.2023. 15:30


X Dodatne informacije

Tenderska dokumentacija u ovom postupku javne nabavke će biti objavljena u sistemu “E-nabavke”. Zainteresirani ponuđači
istu mogu preuzeti isključivo putem sistema “E-nabavke”, te im se ista na drugi način neće dostavljati.
Postavljanje zahtjeva za pojašnjenje TD i odgovora sa pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je
definisano u sistemu “E-nabavke”.
Ugovorni organ će u ovom postupku javne nabavke provesti ,,E-aukciju''.


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na zimskom održavanju gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ Gornji Kamengrad, MZ Donji
Kamengrad, područje Dabra

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

54700,75

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td po MZ LOT 3

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.11.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.11.2023. 15:30


X Dodatne informacije

Tenderska dokumentacija u ovom postupku javne nabavke će biti objavljena u sistemu “E-nabavke”. Zainteresirani ponuđači
istu mogu preuzeti isključivo putem sistema “E-nabavke”, te im se ista na drugi način neće dostavljati.
Postavljanje zahtjeva za pojašnjenje TD i odgovora sa pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je
definisano u sistemu “E-nabavke”.
Ugovorni organ će u ovom postupku javne nabavke provesti ,,E-aukciju''.


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na zimskom održavanju gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ Lušci Palanka, MZ Skucani
Vakuf, MZ Fajtovci, područje Milanovca

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

54700,75

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td, po MZ LOT 4

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.11.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.11.2023. 15:30


X Dodatne informacije

Tenderska dokumentacija u ovom postupku javne nabavke će biti objavljena u sistemu “E-nabavke”. Zainteresirani ponuđači
istu mogu preuzeti isključivo putem sistema “E-nabavke”, te im se ista na drugi način neće dostavljati.
Postavljanje zahtjeva za pojašnjenje TD i odgovora sa pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je
definisano u sistemu “E-nabavke”.
Ugovorni organ će u ovom postupku javne nabavke provesti ,,E-aukciju''.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: