Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.05.2016. 13:28

Izvođenje radova na sanaciji klizišta lokalitet Hladivode br.3-5, Općina Stari Grad

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

285-1-3-18-3-30/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200141480000
Kontakt osoba Verica Milinčić
Adresa Kaptol 3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 254-941
Faks (033) 226-188
Elektronska pošta zik@zik.ks.gov.ba
Internet adresa zik.ks.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija klizišta lokalitet Hladivode br.3-5, Općina Stari Grad


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na sanaciji klizišta lokalitet Hladivode br.3-5, Općina Stari Grad.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45112000-5 Radovi iskopa i zemljani radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

130000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Hladivode br.3-5, Općina Stari Grad

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da ponuđač u posljednjih 5 godina ima iskustvo u izvođenju radova na sanaciji klizišta, u minimalnoj vrijednosti od
130.000,00 KM za jedan ugovor.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da su transakcijski bankarski računi ponuđača aktivni (Izvještaj Centralne Banke)

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Zaposleno najmanje 15 lica na neodređeno vrijeme, minimalno 1 dipl.ing.građ. ili 1 dipl.ing.arh sa najmanje 5 godina
iskustva u struci i položenim strčnim ispitom. Rukovodilac radova mora biti dipl.ing.građ. sa 5 godina iskustva u struci i
položenim stručnim ispitom.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.6.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20,00 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.6.2016. 15:45:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 2.6.2016. 16:00:00
Adresa i mjesto Kaptol br.3, Sarajevo - mala sala

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija može se preuzeti u prostorijama Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Kaptol br.3, soba 401,
svaki radni dan od 10-14h, uz obavezan pismeni zahtjev (prethodno dostavljen fax-om na br. 226-188) i uplatnice na iznos
od 20,00 KM uplaćen na dewpozitni račun Kantona ZIK br. 3380002210019263, vrsta prihoda 722631, Opština 077,
budžetska organizacija 2601001, koji se vodi kod UniCredit Bank Sarajevo. Tenderska dokumentacija se može dostaviti i
putem pošte na zahtjev ponuđača.
Ugovorni organ zadržava pravo obustave postupka dodjele ugovora iz razloga navedenih u čl. 69 ZJN BiH, te ne snosi nikakve
troškove u postupku javnog nadmetanja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: