Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.05.2016. 14:32

Izvođenje radova na sanaciji krovova na objektima kolektivnog stanovanja

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1367-7-3-36-3-4/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU "OPĆINSKI FOND ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU"
IDB/JIB 4263043770000
Kontakt osoba ŠEILA SEJARIĆ
Adresa Branilaca BiH bb
Poštanski broj 79280 Ključ (bhp sa)
Općina/Grad Ključ
Telefon (037) 661-088
Faks (037) 661-088
Elektronska pošta okfkljuc@hotmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Ključ

I 5.c. Djelatnost


Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija krovova na objektima kolektivnog stanovanja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija krovova na objektima kolektivnog stanovanja

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45261210-9 Krovopokrivački radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 3.6.2016. 09:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.6.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto Kao pod I 1.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija krova na objektu kolektivnog stanovanja u ul. Branilaca BiH br 66 u Ključu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45261210-9 Krovopokrivački radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

378,60 m2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KljučANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija krova na objektu kolektivnog stanovanja u ul.Branilaca BiH br.68 u Ključu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45261210-9 Krovopokrivački radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

217 m2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KljučANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija krova na objektu kolektivnog stanovanja u ul.Branilaca BiH br. 55 u Ključu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45261210-9 Krovopokrivački radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

231 m2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KljučANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija ravnog krova na objektu kolektivnog stanovanja u ul. Branilaca BiH 92c u Ključu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45260000-7 Radovi na krovu i drugi posebni građevinski zanatski radovi
Dodatni predmet(i) 45261420-4 Radovi na hidroizolaciji

III Ukupna količina ili obim ugovora

420,00 m2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KljučANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija krova na objektu kolektivnog stanovanja u naselju 17.VKbbr br. 96 u Ključu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45261210-9 Krovopokrivački radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

316,00 m2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KljučANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija krova na objektu kolektivnog stanovanja u naselju Luke B2 u Ključu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45261210-9 Krovopokrivački radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

352,00 m2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ključ

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: