Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.05.2016. 13:37

Izvođenje radova na rekonstrukciji dijela objekata u organizacionoj jedinici Druge PU

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1364-7-3-56-3-48/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MUP KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200220350006
Kontakt osoba Vlačić Sabina
Adresa La benevolencija br 16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 286-747
Faks (033) 611-099
Elektronska pošta javnenabavke@mup.ks.gov.ba
Internet adresa mup.ks.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija dijela objekata u organizacionoj jedinici Druge PU


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.6.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.6.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 2.6.2016. 12:40:00
Adresa i mjesto Sarajevo, La Benevolencija 16, MUP KS, Sala za sastanke

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

a) lično preuzimanje u prostorijama ugovornog organa uz zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije;
b) na pismeni zahtjev ponuđača – poštom;
c) zajedno sa pozivom za dostavu ponuda;
d) tenderska dokumentacija će biti dostupna omogućen uvid na službenoj stranici MUP-a KS (www.mupks.gov.ba)


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

lot 1 - Rekonstrukcija prizemlja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok izvršenja radova 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

lot 2 - Rekonstrukcija arhiva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok izvršenja radova 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

lot 3 - Rekonstrukcija čekaonice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok izvršenja radova 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

lot 4 - Rekonstrukcija kancelarija

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok izvršenja radova 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

lot 5 - Rekonstrukcija šalter sale sa arhivom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok izvršenja radova 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

lot 6 - Rekonstrukcija pritvorskih jedinica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok izvršenja radova 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u tenderskoj dokumentaciji
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: