Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.05.2016. 13:30

Izvođenje radova na redovnom održavanju na postavljanju saobraćajne signalizacije i opreme cesta

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

997-1-3-20-3-18/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Javna ustanova "Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona"
IDB/JIB 4210123430009
Kontakt osoba Zemira Beširović
Adresa Albina Herljevića 43
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 281-500
Faks (035) 282-482
Elektronska pošta info@judctk.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka radova redovnog održavanja na postavljanju saobraćajne signalizacije i opreme ceste


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka radova redovnog održavanja na postavljanju saobraćajne signalizacije i opreme ceste

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233294-6 Postavljanje cestovne saobraćajne signalizacije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

6.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 6.6.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 6.6.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto JU Direkcija regionalnih cesta TK, Albina Herljevića 43, Tuzla

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Garancija za ponudu se zahtijeva samo za LOT1.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Redovno održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Redovno održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233294-6 Postavljanje cestovne saobraćajne signalizacije

III Ukupna količina ili obim ugovora

100.000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

100000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

godinu dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

regionalne ceste Tuzlanskog kantonaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Redovno održavanje mreža- heksagonalnog žičanog pletiva

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Redovno održavanje mreža- heksagonalnog žičanog pletiva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233294-6 Postavljanje cestovne saobraćajne signalizacije

III Ukupna količina ili obim ugovora

76.000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

76000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

godinu dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

regionalne ceste Tuzlanskog kantonaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Redovno održavanje zaštitnih ograda

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Redovno održavanje zaštitnih ograda

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233294-6 Postavljanje cestovne saobraćajne signalizacije

III Ukupna količina ili obim ugovora

80.000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

80000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

godinu dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

regionalne ceste Tuzlanskog kantona

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: