Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.05.2016. 14:37

Izvođenje radova na izgradnji parkinga za potrebe Zavoda za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović u Banjaluci

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

320-1-3-161-3-109/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB 4401012920007
Kontakt osoba Željka Morača
Adresa Trg Srpskih vladara 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 244-476
Faks (051) 244-576
Elektronska pošta javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa www.banjaluka.rs.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Banja Luka

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji parkinga za potrebe Zavoda za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
"Dr Miroslav Zotović" u Banjoj Luci


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji parkinga za potrebe Zavoda za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
"Dr Miroslav Zotović" u Banjoj Luci

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

400000,00

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

400000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje Grada Banjaluka

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana od dana uvođenja u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

u skladu sa predviđenim nacrtom ugovora

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

ovjerena fotokopija (aktuelnog) izvoda iz sudskog registra, ne starijeg od 6 mjeseci od isteka roka za podnošenje
ponuda

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

pozitivno poslovanje u 2015. godini

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

- da je ponuđač imao uspješno iskustvo u realizaciji 1 (jednog) ili najviše 2 (dva) ugovora sa predmetom nabavke,
izgradnje ili rekonstrukcije saobraćajnica ili objekata vanjskog uređenja, u zadnjih 5 godina, u vrijednosti od
najmanje 400.000,00 KM,

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.6.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

15,00 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.6.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.6.2016. 12:40:00
Adresa i mjesto Trg srpskih vladara broj 1, kancelarija 119

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 15,00 KM na račun javnih prihoda Grada Banjaluka 555-007-12034888-60,
vrsta prihoda 729-124, opština 002, budžetska organizacija 9999999, poziv na broj 2002171 sa naznakom „Za nabavku
broj 20-404-165/16“.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: