Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.05.2016. 14:29

Izvođenje zemljanih radova-Vodovod za naselje Jezerski

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1272-7-3-52-3-43/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA BOSANSKA KRUPA
IDB/JIB 4263098160006
Kontakt osoba Elmedina Kavazović
Adresa Ulica Terzića b.b.
Poštanski broj 77240 Bosanska Krupa (bhp sa)
Općina/Grad Bosanska Krupa
Telefon (037) 471-088
Faks (037) 471-090
Elektronska pošta opcina.bosanskakrupa@bih.net.ba
Internet adresa www.opcinabosanskakrupa.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bosanska Krupa

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Vodovod za naselje Jezerski-zemljani radovi


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Vodovod za naselje Jezerski-zemljani radovi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45112000-5 Radovi iskopa i zemljani radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

-

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

općina Bosanska Krupa

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Budžet Općine

III 4. Ograničenja za učešće

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.6.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 3.6.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.6.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Terzića bb; Bosanska Krupa

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na slijedeći način:
U prostorijama Ugovornog organa na adresi Terzića bb, 77 240 Bosanska Krupa ili maila opcina.bosanskakrupa@bih.net.ba
ili putem pošte na zahtjev uz predočen dokaz o otkupu TD najkasnije 1 (jedan) dan prije isteka roka za podnošenje ponuda iz
obavještenja o nabavci.
Naknada za otkup TD iznosi 10,00 KM. Naknada se uplaćuje na depozitni račun općine broj 3380002200041552, primalac:
Općina Bosanska Krupa, svrha uplate: uplata za otkup TD, vrsta prihoda 722 612, šifra općine 008.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:


PODIJELI: