Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.05.2016. 10:09

Izvođenje radova na Sportskoj dvorani u Novom Šeheru

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1140-1-3-11-3-11/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA MAGLAJ
IDB/JIB 4218294800000
Kontakt osoba Hajrulahović Fuad
Adresa Viteška ulica 4
Poštanski broj 74250 Maglaj (bhp sa)
Općina/Grad Maglaj
Telefon (032) 609-550
Faks (032) 609-551
Elektronska pošta nacelnik@maglaj.ba
Internet adresa www.maglaj.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Maglaj

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

završetak radova na Sportskoj dvorani u Novom Šeheru

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

izvođenje zemljanih radova, betonskih i armirano-betonskih radova, zidarskih radova, limarskih radova, keramičarskih
radova , podopolagačkih radova, bravarskih radova , molersko farbarskih , instalacije vode i kanalizacije i elektro instalacije i
instalacije centralnog grijanja.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45262000-1 Posebni građevinski zanatski radovi drugačiji od radova na


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1400 m2 površine objekta za završetak radova

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

213675,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Novi Šeher Općina Maglaj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

finansiranje od strane Vlade ZE-DO Kantona-Ministarstvo za obrazovanje nauku kulturu i sport, i Općina Maglaj.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.6.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

150,00

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.6.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.6.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto Viteška ulica broj 4 Općina Maglaj

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Mogučnost uvida u projektnu dokumentaciju i objekat na licu mjesta može se izvršiti 10.06.2016. godine u 10,00 sati , u
Novom Šeheru, uz prethodnu najavu ponuđača.
U slučaju pojave dodatnih radova ugovor se može zaključiti sa odabrnim ponuđačem u skladu sa čl.24. ZJN BiH .

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: