Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.06.2016. 09:40

Izvođenje radova na rekonstrukciji kotlovnice u PŠ Mećevići

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

483-7-3-4-3-3/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "PRVA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218037820008
Kontakt osoba Advija Kupusovic
Adresa Ul. Safvet bega Bašagića
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 878-809
Faks (032) 878-809
Elektronska pošta pos@bih.net.ba
Internet adresa prvaosnovnaskola8m.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Druge instalacije u zgradama

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na rekonstrukciji kotlovnice u PŠ Mećevići


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na rekonstrukciji kotlovnice za grijanje u PŠ Mećevići kao u td

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45310000-3 Elektroinstalacijski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u td

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

26495,72

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mećevići škola, Zavidovići

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

21 dan

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa, prema podacima o izvršenim radovima koji su; primljeni,
potpisani i ovjereni od ovlaštene osobe Naručioca radova. Iznos primljenih radova plaćat će ugovorni organ, iz sredstava
koja će obezbijediti resorno Ministarsvo Ze-do kantona.

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u td

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u td

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u td

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

8.6.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 9.6.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 9.6.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto JU „Prva osnovna škola“ Zavidovići, ul. Safvet-bega Bašagića.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: