Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.06.2016. 12:42

Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije u naselju Ćehaje na potezu željeznička pruga-magistralni put

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.06.2016.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

761-1-3-67-3-27/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA SREBRENIK
IDB/JIB 4209464820001
Kontakt osoba Beazeta Kešetović
Adresa Radnička bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 369-162
Faks (035) 369-162
Elektronska pošta opc.sreb@bih.net.ba
Internet adresa www.srebrenik.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Srebrenik

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja kanalizacije u naselju Ćehaje na potezu željeznička pruga- magistralni put


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja kanalizacije u naselju Ćehaje na potezu željeznička pruga - magistralni put

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232410-9 Radovi na kanalizacijskoj mreži


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

41025,64

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

41025,64

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Ćehaje općina Srebrenik

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od poptisivanja ugovora i uvođenja u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču će se izvršiti u roku od 15 dana od dana završetka radova i
prihvatanja okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač mora biti registrovn za obavljanje predmetnih radova

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

da su svi otvoreni računi ponuđača aktivni na dan izdavanja potvrde centralne banke;

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ponuđač mora imati zaposlenog najmanje jednog dipl. inžinjera građevinske struke sa položenim stručnim ispitom i
najmanje 3 godine radnog iskustva

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.6.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.6.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.6.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto Ul. VaroUl. Varoških polja bb Srebrenik, Služba za finansije i inspekcijski nadzor,
Kancelarija broj: 25, I sprat

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na slijedeći način:
1. Lično u prostorijama ugovornog organa na adresi Općina Srebrenik- Općinski načelnik,
Ul. Varoških polja bb, Kancelarija broj: 25/I sprat, Služba za finansije i inspekcijski nadzor.
2. Tenderska dokumentacija se može dostaviti na pismeni zahtjev poštom.
3. Takođe TD se mže dostaviti na pismeni zahtjev i e-mailom, i ista se neće prosljeđivati poštom.
Zahtjev se može dostaviti na email:javnenabavkesreb@gmail.com


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Beazeta Kešetović
Adresa Ul. Varoških polja bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 369-162
Faks (035) 369-178
Elektronska pošta javnenabavkesreb@gmail.com
Internet adresa www.srebrenik.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: