Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.06.2016. 09:38

Izvođenje radova izgradnje javne rasvjete na lokalitetu Polog

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1059-7-3-18-3-14/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD MOSTAR
IDB/JIB 4227396110007
Kontakt osoba Arnela Habibija
Adresa Adema Buća 19
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 500-600
Faks (036) 580-032
Elektronska pošta grad.mostar@mostar.ba
Internet adresa www.mostar.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Mostar

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Instaliranje električnih instalacija i priključaka (sklopova)

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna rasvjeta Polog


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke je izvođenje radova izgradnje javne rasvjete na lokalitetu Polog na gradskom području Mostar-
Jugozapad
. Ugovor obuhvata nabavku materijala i izvođenje radova opisanih u Prilogu 2 TD. Radovi uključuju:
a) pripremne radove;
b) zemljane radove;
c) nabavku i ugradnju rasvjetnih tijela i ostalog elektromaterijala;
d) nabavku AB-stubova te izvođenje betonskih i AB radova;
h) ostali radovi prema projektnoj dokumentaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

aprema tenderskoj dokumentaciji-Prilog 2

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar, naselje Polog

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja 60 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje po privremenim situacijama.

III 4. Ograničenja za učešće

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a) pozitivno poslovanje (poslovanje bez gubitka) u posljednje tri (3) godine (2015, 2014, 2013);
b) račun ponuđača ne smije biti blokiran u zadnjih šest mjeseci od dana objave predmetnog javnog nadmetanja

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Uspješno iskustvo u realizaciji jednog ugovora na izvođenju radova izgradnje javne rasvjete minimalne vrijednosti
od 50.000,00 KM u posljednje tri (3) godine računajući od dana objave tendera.
b) Da posjeduju ili imaju osiguran pristup svoj potrebnoj tehničkoj opremi i da će ista biti na raspolaganju za izvođenje
predmetnih radova.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.6.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.6.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Kralja Zvonimira 14, sala na II spratu


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Emir Nuspahić
Adresa Kralja Zvonimira 14
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-408
Faks (036) 335-408
Elektronska pošta emir@mostar.ba
Internet adresa www.mostar.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: