Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.06.2016. 15:23

Izvođenje radova na rekonstrukciji glavnog transportnog cjevovoda i izgranji vodoopskrbnog sustava Družinovići, Šlimac, Lapsunj i Ometala

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.06.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

1025-1-3-68-3-38/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA PROZOR-RAMA
IDB/JIB 4227048340007
Kontakt osoba Kristina Kuraja
Adresa Kralja Tomislava b.b.
Poštanski broj 88440 Prozor (hp mo)
Općina/Grad Prozor/Rama
Telefon (036) 771-910
Faks (036) 771-342
Elektronička pošta nacelnik@prozor-rama.org
Internet adresa www.prozor-rama.org

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Prozor/Rama

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija glavnog transportnog cjevovoda i izgranja vodoopskrbnog sustava Družinovići, Šlimac, Lapsunj i Ometala

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka radova na rekonstrukciji glavnog transportnog cjevovoda i izgradnji vodoopskrbnog
sustava Družinovići, Šlimac, Lapsunj i Ometale. Projekat obuhvata izvođenje građevinskih, mašinskih i elektroradova na
rekonstrukciji i izgradnji slijedećih objekata:
• Rekonstrukcija glavnog transportnog cjevovoda, koja obuhvata (i) izgradnju dionice 1 u dužini 2.390 m, koja se
izvodi od daktil cijevi u dužini L = 826 m, te PEHD cijevi u dužini L = 1564 m, kao i (ii) izgradnju dionice 2 u dužini L = 5.073 m,
koja se izvodi od PEHD cijevi;
• Izgradnja dovodnih cjevovoda od glavnog transportnog cjevovoda (GTC) do rezervoara Družinovići, Šlimac, Lapsunj
i Ometale, koji se izvode od PEHD cijevi, koji uključuju: (i) dovodni cjevovod od GTC do rezervoara Družinovići u dužini 963
m, (ii) dovodni cjevovod od GTC do rezervoara Ometale u dužini 121 m; (iii) dovodni cjevovod od GTC do crpne stanice
Šlimac u dužini 2.695 m, i (iv) potisni cjevovod od crpne stanice Šlimac do rezervoara Šlimac u dužini L = 355 m;
• Izgradnja tri rezervoara, i to: (i) rezervoara Družinovići sa dvije vodne komore ukupne zapremine 150 m³, (ii)
rezervoara Šlimac sa dvije vodne komore ukupne zapremine 200 m³, i (iii) rezervoara Ometale sa dvije vodne komore
ukupne zapremine 200 m³;
• Izgradnja dvije crpne stanice, i to: (i) crpne stanice Šlimac, i (ii) buster stanice Ometale;
• Izgradnja distributivne mreže za četiri naselja, i to: (i) distributivne mreže za naselje Družinovići u dužini 674 m, (ii)
distributivne mreže za naselja Šlimac i Lapsunj u dužini 4.354 m, i (iii) distributivne mreže za naselje Ometale u dužini 3.338
m.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232151-5 Radovi na obnovi vodovodne mreže


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3480000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

23.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 27.6.2016. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.6.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Općina Prozor-Rama, ul. Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor/Rama, ured
Načelnika


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Ivica Tomić
Adresa Kralja Tomislava b.b.
Poštanski broj 88440 Prozor (hp mo)
Općina/Grad Prozor/Rama
Telefon (036) 771-916
Faks (036) 771-342
Elektronička pošta prostorno@prozor-rama.org
Internet adresa www.prozor-rama.org

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: