Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.06.2016. 14:28

Izvođenje radova na izgradnji javne podzemne garaže sa višenamjenskim trgom u ulici Šahinagića, Općina Stari Grad Sarajevo - ponovni postupak -

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

478-1-3-114-3-29/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB 4200738880009
Kontakt osoba ERMANA SULEJMANOVIĆ
Adresa Zelenih beretki 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 282-421
Faks (033) 220-804
Elektronska pošta ermana.sulejmanovic@starigrad.ba
Internet adresa www.starigrad.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Stari Grad

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZGRADNJA JAVNE PODZEMNE GARAŽE SA VIŠENAMJENSKIM TRGOM U ULICI ŠAHINAGIĆA - OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO
- PONOVNI POSTUPAK -


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

IZGRADNJA JAVNE PODZEMNE GARAŽE SA VIŠENAMJENSKIM TRGOM U ULICI ŠAHINAGIĆA - OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO
- PONOVNI POSTUPAK -

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 43300000-6 Građevinske mašine i oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6800000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, ULICA ŠAHINAGIĆA -

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

180 ( stotinuosamdeset) kalendarskih dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

27.6.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

58,50 KM sa PDV-om

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.7.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.7.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, I SPRAT, OBJEKAT "B" , SALA 109

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

SVE DODATNE INFORMACIJE : AIDA VELADŽIĆ, 033/282-410 ili mail : aida.veladzic@starigrad.ba


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba AIDA VELADŽIĆ
Adresa Zelenih beretki 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 282-410
Faks (033) 282-429
Elektronska pošta aida.veladzic@starigrad.ba
Internet adresa www.starigrad.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba OPĆINA STARI GRAD, ŠALTER BROJ 7 - PROTOKOL OPĆINE
Adresa Zelenih beretki 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 282-410
Faks (033) 282-429
Elektronska pošta aida.veladzic@starigrad.ba
Internet adresa www.starigrad.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba AIDA VELADŽIĆ
Adresa Zelenih beretki 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 282-410
Faks (033) 282-429
Elektronska pošta aida.veladzic@starigrad.ba
Internet adresa www.starigrad.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: