Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2016. 11:36

Izvođenje radova na krakovima fekalne kanalizacije u Litvama (II-6) i Ciljugama (Trasa), izradi istražne bušotine, prob. eksplatac. bunara i izolaterskih radova-Priluk, nabavka vodovodnog materijala za vodovod Kršići – Zukići

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

430-7-3-78-3-38/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ŽIVINICE
IDB/JIB 4209579210002
Kontakt osoba Fahrudin Kuljaninović
Adresa Alije Izetbegovića 28
Poštanski broj 75270 Živinice (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 743-300
Faks (035) 772-125
Elektronska pošta opcina.zivinice@bih.net.ba
Internet adresa www.opcinazivinice.org

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Živinice

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

„Krakovi fekalne kanalizacije u Litvama (II-6) i Ciljugama (Trasa) “ , „Izrada istr.bušotine, prob.eksplatac. bunara i izolaterski
radovi -Priluk“ i „Nabavka vodovodnog materijala za vodovod Kršići – Zukići“


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Građevinske radove i to : na krakovima fekalne kanalizacije u Litvama (II-6) i Ciljugama (Trasa) ( predhodni/ pripremni
radovi, zemljani radovi, betonski i AB radovi, montažni i ostali radovi)– za Lot-1, te radove na izradi istražne hidrogeološke
bušotine prečnika fi 146 mm, izradi probno eksploatacijskog bunara prečnika fi 140 mm i izolaterski radovi na postojećem
rezervoaru- za Lot-2 i Nabavka roba, odnosno vodovodnog materijala za vodovod Kršići – Zukići ( alkaten cijevi 3 cola i
spojnice 90x90 HPE)- za Lot-3

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 44115210-4 Materijal za vodoinstalacije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.6.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.6.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.6.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto Ulica Alije Izetbegovića br. 28 –Živinice (Mala sala za sastanke)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osobe: Fahrudin Kuljaninović i Zijad Zenunović
Telefon: 035/ 743 325 – 743 381
Faks: 035 772 125
e-mail: fahrudin@opcinazivinice.ba


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Krakovi fekalne kanalizacije u Litvama (II-6) i Ciljugama (Trasa)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

građevinski radovi: predhodni/ pripremni radovi, zemljani radovi, betonski i AB radovi, montažni i ostali radovi, u naselju
Litve II-6, MZ Donja Višća i naselju Ciljuge-Trasa, MZ Rudar – a detaljni opis sa količinama je dat u prilogu TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232410-9 Radovi na kanalizacijskoj mreži

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Litve II-6, MZ Donja Višća i naselje Ciljuge-Trasa, MZ Rudar - općina Živinice

VI Dodatne informacije

Kontakt osobe: Fahrudin Kuljaninović i Zijad Zenunović
Telefon: 035/ 743 325 – 743 381
Faks: 035 772 125
e-mail: fahrudin@opcinazivinice.baANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada istr.bušotine, prob.eksplatac. bunara i izolaterski radovi -Priluk

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

građevinski radovi: izrada istražne hidrogeološke bušotine prečnika fi 146 mm, izrada probno eksploatacijskog bunara
prečnika fi 140 mm i izolaterski radovi na postojećem rezervoaru, u MZ Priluk – a detaljni opis sa količinama je dat u prilogu
TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45262220-9 Bušenje izvora vode
Dodatni predmet(i) 45400000-1 Završni građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 radnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Priluk - općina Živinice

VI Dodatne informacije

Kontakt osobe: Fahrudin Kuljaninović i Zijad Zenunović
Telefon: 035/ 743 325 – 743 381
Faks: 035 772 125
e-mail: fahrudin@opcinazivinice.baANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka vodovodnog materijala za vodovod Kršići – Zukići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

predviđene su sljedeće nabavke roba: alkaten cijevi 3 cola i spojnice 90x90 HPE – a detaljni opis sa količinama je dat u
prilogu TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 44115210-4 Materijal za vodoinstalacije

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kršići-Zukići; MZ Podgajevi-općina Živinice

VI Dodatne informacije

Kontakt osobe: Fahrudin Kuljaninović i Zijad Zenunović
Telefon: 035/ 743 325 – 743 381
Faks: 035 772 125
e-mail: fahrudin@opcinazivinice.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: