Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.06.2016. 09:26

Izvođenje radova na zamjeni dilatacije

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

260-1-3-118-3-91/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB 4200339240004
Kontakt osoba Muamera Grebo, dipl.ing.građ. ,

tel 033 563 463, fax 033250 387 ,

e mail: gmuamera@jpcfbih.ba
Adresa Terezija 54
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-370
Faks (033) 250-400
Elektronska pošta bmujezinovic@jpcfbih.ba
Internet adresa www.jpcfbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Zamjena dilatacija

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

ZAMJENA DILATACIJA

1. Most M1.8-003_89 preko rijeke Mala Tinje, lokacija Ormanica, Dionica Pelagićevo - Srebrenik,
km 16+114
2. Most M17-001_574 preko rijeke Save u Bosanskom Šamcu, km 0+000
3. Nadvožnjak M18-006-123 preko željezničke pruge, dionica Šički Brod 3 - Živinice 1
4. Most M20-003_08-a preko rijeke Drine, na obilaznici Goražda

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45221110-6 Građevinski radovi na mostu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema predmjeru radova datom u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

247863,25

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

1. M1.8, dionica Pelagićevo - Srebrenik, km 16+114
2. M17, Bosanski Šamac, km 0+000
3. M18, dionica Šički Brod 3 - Živinice 1, km 1+004
4. Obilaznici Goražda

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima


III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

28.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.7.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.7.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto JP Ceste FBiH. Terezije 54 , Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuđač je dužan prije potpisivanja ugovora, tj. u zakonskom roku predviđenom za potpisivanje ugovora, u skladu sa
Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju (Službene Novine
Federacije BiH br.48/09, 75/09), osigurati:
a) Ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za građenje građevina iz područja niskogradnje i to
mostovi.
Ukoliko ne osigura navedeno ovlaštenje, smatraće se da je odustao od potpisivanja ugovora i ugovor se dodjeljuje sljedećem
kvalificiranom ponuđaču sa rang liste koji posjeduje traženo ovlaštenje.
TD se preuzima isključivo putem portala e nabavke
Ugovorni organ zadržava pravo da eventualnu nabavku dodatnih radova provede u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: