Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2016. 09:27

Izvođenje radova na asfaltiranju puteva u MZ Pečuj, MZ Bučići, MZ Rostovo, MZ Zagrlje, MZ Šenkovići, MZ Sinokos i MZ Opara

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

535-1-3-17-3-18/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA NOVI TRAVNIK
IDB/JIB 4236222030003
Kontakt osoba Haris Smajić
Adresa Kralja Tvrtka b.b.
Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 795-600
Faks (030) 795-608
Elektronska pošta opcina.novi.travnik@tel.net.ba
Internet adresa www.ont.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Novi Travnik

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o izvođenju radova asfaltiranja


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Ugovor o asfaltiranju puteva u MZ Pečuj, MZ Bučići, MZ Rostovo, MZ Zagrlje, MZ Šenkovići, MZ Sinokos i MZ Opara

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233140-2 Cestovni radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

1.7.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.7.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.7.2016. 12:05:00
Adresa i mjesto Ul. Kralja Tvrtka bb, Novi TravnikMala sala Općine


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o izvođenju radova asfaltiranja u MZ Pečuj "Put u naselju Pečuj"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ugovor o izvođenju radova asfaltiranja u MZ Pečuj "Put u naselju Pečuj"(Krstanovići)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233140-2 Cestovni radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

-

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29441,25

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30. dana od dana zaključenja Ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Novi TravnikANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o izvođenju radova asfaltiranja u MZ Bučići (Put Pješćara Abesinija i Put Komarda groblje-Borje)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje puta Pješćara-Abesinija dužine l=439,00m
i put Komarda groblje-Borje dužine l=340,00 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233140-2 Cestovni radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

-

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

44381,71

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30. dana od dana zaključenja Ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Novi Travnik
ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o izvođenju radova asfaltiranja u MZ Opara "Put u naselju Zapoda" l=160,00 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ugovor o izvođenju radova asfaltiranja u MZ Opara "Put u naselju Zapoda" l=160,00 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233140-2 Cestovni radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

-

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25647,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30. dana od dana zaključenja Ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Novi TravnikANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o izvođenju radova asfaltiranja u MZ Rostovo(Put - Medenik Ledinci) l=228,00

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ugovor o izvođenju radova asfaltiranja u MZ Rostovo(Put - Medenik Ledinci) l=228,00

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233140-2 Cestovni radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

-

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14683,11

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30. dana od dana zaključenja Ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Novi TravnikANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o izvođenju radova asfaltiranja u MZ Zagrlje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ugovor o izvođenju radova asfaltiranja u MZ Zagrlje na lokacijama:Petac, Lisac 1. i Lisac 2.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233140-2 Cestovni radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

-

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16068,89

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30. dana od dana zaključenja Ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Novi TravnikANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o izvođenju radova asfaltiranja u MZ Šenkovići (Put za naselje Pranjge) l=182,00

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ugovor o izvođenju radova asfaltiranja u MZ Šenkovići (Put za naselje Pranjge) l=182,00

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233140-2 Cestovni radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

-

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10737,74

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30. dana od dana zaključenja Ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Novi TravnikANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o izvođenju radova asfaltiranja u MZ Sinokos (Put za mesno mezarje) l=176,10m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ugovor o izvođenju radova asfaltiranja u MZ Sinokos (Put za mesno mezarje) l=176,10m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233140-2 Cestovni radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

-

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11377,71

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30. dana od dana zaključenja Ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Novi TravnikANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o izvođenju radova asfaltiranja u MZ Pribilovići (Put Jelezovac-Isakovići) l=346,88

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ugovor o izvođenju radova asfaltiranja u MZ Pribilovići (Put Jelezovac-Isakovići) l=346,88

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233140-2 Cestovni radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

-

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35095,90

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30. dana od dana zaključenja Ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Novi Travnik

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: