Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na zamjeni spremnika za HCl

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 13.05.2013

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D.
SARAJEVO-PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA
"KAKANJ" KAKANJ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 289-7-3-4-889/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podružnica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Senada Silajdžija kont.ososba za kom.pitanja,
Šemsudin Hodžić kont.ososba za tehnička pitanja te. 032-77-10-15
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Radovi na zamjeni spremnika za HCl
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na zamjeni spremnika za HCl
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 31.5.2013. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kakanj bb
72240 Kakanj
ANEKS A
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podružnica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Senada Silajdžija
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771151
Faks: 032771310
Elektronska pošta (e-mail):s.silajdzija@elektroprivreda.ba
Internet adresa(web):www.elektroprivreda.ba
(M1-D-6688-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: