Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji dijela objekta bivše Laboratorije-adaptacija prostora u svrhu audio-vizuelnih prezentacija i sanaciji dijela objekta Upravne zgrade-adaptacija prostora u svrhu privremenog smještaja biblioteke

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

MEMORIJALNI CENTAR
SREBRENICA-POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I
MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA
IZ 1995. GODINE
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 468-1-3-3-15/13
Broj obavještenja o nabavci: 468-1-3-1-12/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i
mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine
Kontakt osoba: Hajrudin Džanić
Adresa:Potočaribb
Poštanski broj: 75433
Opština/Grad: Srebrenica
IDB/JIB: 4402797840004
Telefon: 056440045
Faks: 056440874
Elektronska pošta(e-mail):mcentar@teol.net
Internet adresa(web):www.potocarimc.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Državni nivo,
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.3. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na: a) Sanaciji i adaptaciji prostora dijela objekta
bivše Laboratorije-adaptacija prostora u svrhu audio-vizuelnih
prezentacija; b) Sanaciji i adaptaciji prostora dijela objekta Upravne
zgrade-adaptacija prostora u svrhu privremenog smještaja
biblioteke; u sklopu izgradnje II faze Memorijalnog centra
Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za ‘rtve genocida
iz 1995. godine, Srebrenica, Potočari bb., općina Srebrenica -
ponovljeni postupak nabavke.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tehničkoj specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
407.640,13 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i
mezarje za ‘rtve genocida iz 1995. godine, Srebrenica, Potočari bb.,
općina Srebrenica.
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
75 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 15.4.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
(M1-C-6928-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: