Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na izgradnji toplovodnog priključka za stambeno poslovni objekat Dijamant u Doboju

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 40, 27.05.2013

GRAD DOBOJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 431-1-3-1-68/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD DOBOJ
Kontakt osoba: Nada Katanić
Adresa: HILANDARSKA 1
Poštanski broj: 74000
Opština/Grad: Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Telefon: 053242002
Faks: 053236194
Elektronska pošta(e mail):javne_nabavke@opstina-doboj.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao podI.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,DOBOJ
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Ostali radovi završavanja gradnje
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja toplovodnog priključka za stambeno poslovni objekat
"Dijamant" (D5, D6, D7) u Doboju
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izgradnja toplovodnog priključka za stambeno poslovni objekat
"Dijamant" (D5, D6, D7) u Doboju
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
36.200,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Doboj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimanje tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti do 21.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 27.6.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.6.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Grad Doboj, Hilandarska 1, sala br.28
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
kontakt telefon:053/241-945
(M1-A-7504-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: