Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Izvođenje radova na iznosu i slaganju cijepanog drveta

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 40, 27.05.2013

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 66-1-3-3-170/13
Broj obavještenja o nabavci: 66-1-3-1-158/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"Sarajevo-šume"d.o.o.Sarajevo
Kontakt osoba: Bašić Nusret, dipl.img.
Adresa: Maršala Tita 7/2
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200630090001
Telefon: 033219173
Faks: 033219172
Elektronska pošta(e-mail):saljovic@sarajevo-sume.ba
Internet adresa(web):www.sarajevo-sume.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.3. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Poništava se: Sve lotove
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2, 3
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Iznos i slaganje cijepanog drveta
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Gornja Rakitnica", odjeli 30 i
31 (iznos i slaganje cijepanog drveta), ŠU "Trnovo", ŠGP
"Trnovsko", GJ "Hojta Presjenica", odjel 60 (iznos i slaganje
cijepanog drveta)
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
23.270,17 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
od dana zaključenja do 31.12.2013.g.
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
kao u nazivu lota
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:20.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
ŠU "Hadžići", ŠGP "Igmansko", GJ "Mehina Luka", odjeli
5,6,9,10,32,40 i 85 (iznos i slaganje cijepanog drveta)
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
29.682,39 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
od dana zaključenja do 31.12.2013.g.
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
kao u nazivu lota
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:20.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
ŠU "Srednje", ŠGP "Gornjebosansko", GJ "Donja Ljubina", odjel
22 (iznos i slaganje cijepanog drveta)
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
6.725,46 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
od dana zaključenja do 31.12.2013.g.
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
kao u nazivu lota
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:20.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
(M1-C-7597-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: