Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.08.2023. 12:08

Javni poziv za javnu raspravu o izmjeni i dopuni dijelova regulacionog plana Čohodar Mahala, Opština Foča

Izvor: Glas Srpske, 08.08.2023.

Kralja Petra 1 Karađorđevića, 73 300 Foča, tel: 058/210-845,

e-mail: prostornouredjenjefoca@gmail.com

Broj: 06-36-1-127/23

Datum, 07.08.2023. godine

Na osnovu člana 48. stav 6 Zakona o uređenju prostora i građenju (.Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 40/13,106/15, 3/16 i 84/19), Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

ZA JAVNU RASPRAVU O IZMJENI I DOPUNI DIJELOVA REGULACIONOG PLANA „ČOHODOR MAHALA", OPŠTINA FOČA, ČIJI JE INVESTITOR OPŠTINA FOČA I ČANČAR NEĐELjKO

 

I

Javna rasprava o Izmjeni i dopuni dijelova Regulacionog plana „Čohodor Mahala" opština Foča, čiji je investitor Opština Foča i Čančar Neđeljko, održaće se 17.08.2023. godine u 11 časova u sali br. 31 u zgradi Opštine Foča.

II

Plan se odnosi na dvije lokacije: Lokacija A obuhvata parcele koje se nalaze u ul. Cara Lazara u Foči, a koje su označene kao k.č. broj: 2659 i 2658, k.o. Foča. Površina predviđene izmjene obuhvata lokacije A iznosi cca 460m2. Investitor ove izmjene je Čančar Neđeljko iz Foče. Lokaiija B obuhvata dio naselja Lazarevo na kojem su izgrađeni nizovi lijepljenih stambenih objekata za potrebe porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Površina predviđene izmjene lokacije B iznosi cca 2.260m2. Investitor ove izmjene je Čančar Neđeljko.

III

Investitor izrade Izmjena i dopuna dijelova Regulacionog plana „Čohodor Mahala", opština Foča je Opština Foča i Čančar Neđeljko. Nosilac pripreme Plana je Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, a nosilac izrade Plana je „Put Inženjering" d.o.o. Trebinje.

IV

Pozivaju se zainteresovana lica da prisustvuju javnoj raspravi.

 

NAČELNIK

Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove

Ranko Popović, dipl. ing.arh.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: