Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.06.2016. 14:51

Odluka o izmjeni odluke o izmjeni Urbanističkog projekta Bjelašnica - I faza

Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo, Broj 22, 02.06.2016.

Na osnovu člana 40. stav l.t člana 47. stav 2. alineja 2. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05) i člana 24. i 117. Statuta Trnovo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/08), Općinsko vijeće Trnovo, na 20 sjednici, održanoj dana 29.04.2016.godine, donijelo je

 

ODLUKU

IZMJENI ODLUKE O IZMJENI URBANISTIČKOG

PROJEKTA "BJELAŠNICA –I  FAZA"

 

Član 1.

Član 2. Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta "Bjelašnica - I faza" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/01), se mijenja i glasi:

"Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 3008/3, 3008/37 i 3071/1, potom produžava na jug idući medama parcela k.č. br. 3008/3 i 3008/40 (obuhvata ih) i dolazi u tromeđu parcela k.č. br. 3114/1, 3008/1, 3008/43.Granica se potom lomi na sjeverozapad idući preko parcela k.č. br. 3114/1,3102/1,3114/1, 3008/3 (koordinate prelomnih tačaka: br. 1 y=6523595, x=4841252; br. 2 y=6523350, x=4841434; br. 3 v=6523241, x=4841550; br. 4 >^=6523178, x=4841636; br. 5 y=6523199, 4841652, br. 6 y=6523207, x=4841662; br. 7 y =6523206, x=4841675; br. 8 y=6523256, x=4841718; br. 9 y=6523206, x=4841769; br. 10 y=6523191, x=4841788; br. 11 y=6523176, x=4841851; br. 12 y=6523177, x=4841880) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo. Sve gore navedene parcele se nalaze u K.o. Presjenica, općina Trnovo.

Površina obuhvata iznosi P=12,3 ha".

 

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj tabli Općine Trnovo, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

 

Broj 01-23-1855/16

16.05.2016. godine

Trnovo

 

Predsjedavajući

Općinskog vijeća Trnovo

Zijo Krupalija, s. r.

 

  Odluka objavljena na oglasnoj ploči Općine Trnovo dana 16.05.2016. godine.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: