Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja korištenih teretnih motornih vozila-Peugeot Boxer

Izvor: Nezavisne novine, 28.05.2013.

 

Marbo d.o.o.

Sportski centar bb

78250 Laktaši

Bosna i Hercegovina

tel/fax (+387 51) 533-215, 533-485,533-499, 533-483,533-276

PDV: 401608680003

JIB: 4401608680003

 

Na osnovu odluke generalnog direktora Marbo d.o.o. Laktaši broj 162/12. od 14. septembra 2012. godine o postupku prodaje stalnih sredstava Marbo d.o.o. objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prodaju korištenih motornih vozila licitacijom

prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda

 

I - Predmet javnog poziva-licitacije je prodaja korištenih teretnih motornih vozila i to:

 

LOT 5 - Peugeot Boxer, reg. ozn. 160-J-987, g. p. 2001, u voznom stanju, početna cijena 2.100 KM

LOT 6 - Peugeot Boxer, reg. ozn. 162-E-966, g. p. 2001, u voznom stanju, početna cijena 1.900 KM

 

II - Prodaja vozila iz tačke 1 izvršiće se prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

III - Postupak licitacije sprovodi komisija koju imenuje direktor Društva.

IV - Pravo učešća na licitaciji imaju sva domaća i strana pravna i punoljetna fizička lica.

V - Ponude se šalju isključivo pisano i poštanskim putem na adresu Marbo d.o.o., Sportski centar bb, 78250 Laktaši, s naznakom "Ponuda za licitaciju vozila". U ponudi obavezno se navodi redni broj i podaci vozila, ponuđena cijena, te podaci o ponuđaču.

VI - Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 07.06.2013. god.

VII-  Navedena motorna vozila i dokumentacija se može pogledati u Laktašima svakim radnim danom od 28.05.2013. do 07.06.2013. godine, u vremenu od 12 do 15 časova. Podaci će biti istaknuti na samim vozilima.

VIII - Motorna vozila se prodaju/kupuju u viđenom stanju bez prava kupca na reklamacije.

IX - Sa učesnicima na licitaciji čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija direktor Društva će zaključiti kupoprodajni ugovor.

X - Učesnik koji na licitaciji ponudi najvišu cijenu, biće obaviješten da je u roku od dvije nedjelje po prijemu obavještenja dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu i da preuzme vozilo.

 

U Laktašima, 27.05.2013. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: