Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje) Nabavka policijskih kućica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 42, 03.06.2013

DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH
TIJELA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 222-1-1-3-86/13
Broj obavještenja o nabavci: 222-1-1-1-57/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
Kontakt osoba: Nataša Šobot
Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4201544380001
Telefon: 033779000
Faks: 033779010
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Državni nivo,
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka policijskih kućica
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka policijskih kućica
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
20
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
85.470,09 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
KaouTD
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30 dana od dana potpisivanja ugovora
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 20.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 6
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 85.000,00
KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 85.000,00
KM
(M1-A-7992-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: