Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka medicinskih i tehničkih plinova

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 42, 03.06.2013

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 284-1-1-3-87/13
Broj obavještenja o nabavci: 284-1-1-1-65/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZI-
TETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Adresa: Trnovac bb
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209390440007
Telefon: 035303300
Faks: 035250474
Elektronska pošta(e-mail):info@ukctuzla.ba
Internet adresa(web):www.ukctuzla.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Tuzlanski kanton
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.3. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka medicinskih i tehničkih plinova (treća objava)
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
256.410,25 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JZU UKC Tuzla
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. cijena, učešće:90,00%
2. uslovi plaćanja, učešće:10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta
ugovornog organa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 7.2.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a:
341.526,28 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a:
341.526,28 KM
(M1-C-7915-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: