Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka prehrambenih artikala i pića

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 42, 03.06.2013

JU SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA "SANUS
FUTURUM"
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 1147-1-1-3-4/13
Broj obavještenja o nabavci: 1147-1-1-1-1/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA "SANUS
FUTURUM"
Kontakt osoba: SENIJA BEĆIREVIĆ
Adresa: KRKOJEVCI BB
Poštanski broj: 79260
Opština/Grad: Sanski Most
IDB/JIB: 4263121320008
Telefon: 037680211
Faks: 037680212
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Unsko-sanski kanton
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje
I.3. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka prehrambenih artikala i piće
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
52.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Poljoprivredna škola "Sanus futurum" Sanski Most
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 28.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 49.478,00
KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 66.176,16
KM
(M1-C-7978-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: