Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka štampanih obrazaca za 2013.godinu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 42, 03.06.2013

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D.
SARAJEVO-PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA
"KAKANJ" KAKANJ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 289-7-1-4-926/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podružnica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Senada Silajdžija kont.osoba za kom. pitanja,
Saliha Husagić kontakt osoba za tehnička pitanja tel. 032-77-11-36
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka štampanih obrazaca za 2013.godinu
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka štampanih obrazaca za 2013.godinu
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 26.6.2013. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kakanj bb
72240 Kakanj
ANEKS A
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podružnica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Senada Silajdžija
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771151
Faks: 032771310
Elektronska pošta (e-mail):s.silajdzija@elektroprivreda.ba
Internet adresa(web):www.elektroprivreda.ba
(M1-D-7926-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: