Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka goriva i maziva

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 42, 03.06.2013

KOMISIJA ZA KONCESIJE FEDERACIJE BOSNE
I HERCEGOVINE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 1059-7-1-4-7/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Komisija za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Durmo Ekrem
Adresa: Zagrebačka 41b
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200986350008
Telefon: 033721740
Faks: 033810564
Elektronska pošta(e-mail):kom.zakoncesijefbih@bih.net.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva i maziva
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Vrijednost nabavke iznosi 3.000,00 KM u toku godine
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 20.6.2013. Vrijeme: 16:00
Adresa i mjesto: Zagrebačka 41 b
(M2-D-7812-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: