Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju (sredstva za deratizaciju, dezinfekciju, ličnu higijenu, potrošni materijal za mašine za čišćenje, pomagala za higijenu, mušema za bolesnike, higijenu veša)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 42, 03.06.2013

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 284-1-1-6-83/13
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 284-1-1-1-80/13
Datum objave obavještenja: 22.4.2013.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZI-
TETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Adresa: Trnovac bb
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209390440007
Telefon: 035303300
Faks: 035250474
Elektronska pošta(e-mail):info@ukctuzla.ba
Internet adresa(web):www.ukctuzla.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 11.6.2013.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 12.6.2013, vrijeme: 11:30.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 12.6.2013, vrijeme: 12:00,
mjesto: JZU UKC Tuzla, zgrada Uprave sala za sastanke.
Odjeljak V. mijenja se i glasi: Tenderska dokumentacija se može
preuzeti na pismeni zahtijev ponuđača, putem pošte na adresu koju
naznači ponuđač, odnosno na Expeditu Javne zdravstvene ustanove
univerzitetski klinički centar Tuzla, ul. Trnovac b.b. svakog radnog
dana u periodu od 08:00 do 16:00 sati od 23.04.2013 godine do
11.06.2013 godine, uz dokaz o uplati 25 KM + PDV
nerefundirajućeg iznosa. Uplata se vrši na žiro račun JZU UKC
TUZLA na broj 1321000307930097 kod NLB Banke Tuzla u svrhu
otkupa tenderske dokumentacije.
(M1-F-7911-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: