Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Nabavka HTZ opreme

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 42, 03.06.2013

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO
PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O.
SARAJEVO
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 599-1-1-6-159/13
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 599-1-1-1-135/13
Datum objave obavještenja: 20.5.2013.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski
saobraćaj" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Ermin Čirkić
Adresa: Velikih drveta br. 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200055640002
Telefon: 033293278
Faks: 033454691
Elektronska pošta(e-mail):komercijala@gras.ba
Internet adresa(web):www.gras.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 19.6.2013.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 19.6.2013, vrijeme: 10:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 19.6.2013, vrijeme: 11:00,
mjesto: KJKP GRAS DOO SARAJEVO,V.DRVETA BR1.
(M1-F-7771-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: