Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka analizatora ulja u kondenzatu

Izvor: eKapija.ba, 27.05.2013.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,

PRERADU I PROMET DERIVATA NAFTE

RAFINERIJA ULJA MODRIČA A.D.

Modriča, 27.05.2013. godine

 

 

TEHNIČKI ZADATAK

 ISPORUKA ANALIZATORA ULJA U KONDENZATU

 

1. Cilj projekta

Isporučiti, ugraditi i pustiti u rad analizator ulja na Postrojenju za prikupljanje kondenzata.

 

2. Tehnički opis

Na postrojenju za prikupljanje kondenzata se vraća dio kondenzata sa proizvodnih postrojenja. Planirano je da se vraća do 25 m3/h. Ukoliko karakteristike kondenzata zadovoljavaju, isti bi se vraćao u kotao. Većina parametara se analizira u laboratoriji (ukupna tvrdoća, pH-vrijednost, elektroprovodljivost, sadržaj Si, sadržaj Fe). Za kontinuirano praćenje sadržaja ulja u kondenzatu neophodno je ugraditi pogonski analizator ulja. Temperatura kondenzata je mah. 130 °S, pritisak- max. 10 bara. Mjerni opseg analizatora treba da je od 0 - 10 mg/L

 

3. Opšti uslovi

1. Pun naziv i adresa ponuđača, kontakt telefon, broj telefaksa, e - mail adresa i kontakt osoba.

2. Ovjerena kopija registracije ponuđača, ne starija od 3 mjeseca

3. Kopija uvjerenja o registraciji PDV obveznika

4. Potvrda o likvidnosti

 

4. Finansijsko tehnički uslovI:

1. Uslovi i način plaćanja

2. Rok isporuke i ugradnje

3. Garancija na ugrađenu opremu

4. Referenc lista isporučenih ovakvih ili sličnih analizatora ulja.

 

5. Kontakt

Popović Bogdan

tel: ++387 53 810 111 lok 381

mob: ++387 65 523 839

e-mail: bogdanp@modricaoil.com

Ćosić Saša

tel: ++387 53 810 111 lok 381

mob: ++387 65 614 893

e-mail: sasa@modricaoil.com

 

Ostale informacije

Ponude treba da budu dostavljene do 17.06.2013. godine lično na protokol preduzeća ili poštom na adresu Rafinerija ulja Modriča a.d. Vojvode Stepe Stepanovića 49 74480 Modriča sa naznakom „ NE OTVARATI - PONUDA ZA ISPORUKU ANALIZATORA ULJA U KONDENZATU „ .

 

 

Prvi zamjenik generalnog direktora

Roman V. Romanov

 

Rukovodilac postrojenja pripreme i obrade voda

Popović Bogdan

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: