Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka mrežne opreme za održavanje računarskih sistema

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 44, 10.06.2013

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 166-1-1-1-129/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
Kontakt osoba: Željko Rakić
Adresa: Bulevar Desanke Maksimović 4.
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401630930005
Telefon: 051334365
Faks: 051334395
Elektronska pošta(e mail):umf@mup.vladars.net
Internet adresa(web):www.mup.vladars.net
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao podI.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 55.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mrežne opreme
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka mrežne opreme za održavanje računarskih sistema
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
oko 55.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Banja Luka
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
U skladu sa zakonskim propisima
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimanje tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti do 4.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 8.7.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.7.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Banja Luka Bulevar D. Maksimović br. 4
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Uplata naknade za tendersku dokumentaciju vrši se naračun
Javnih prihoda RS br. 5620990000055687, vrsta prihoda 722511,
buxetska organizacija 0712108, šifra opštine 002, sa naznakom
za TD za mrežnu opremu.
Sredstva uplaćena za TD se ne vraćaju ponuđaču.
(M1-A-8351-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: