Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka mliječne zamjenice za telad

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 44, 10.06.2013

KJP "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR"
D.O.O. SARAJEVO-ILIDŽA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 598-1-1-1-28/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža
Kontakt osoba: dženan zagorac
Adresa: Bojnička broj 119
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Ilidža
IDB/JIB: 4200087410009
Telefon: 033621286
Faks: 033621160
Elektronska pošta(e-mail):pdbutmir@hotmail.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Mliječna zamjenica za telad
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
- 15 tona mliječne zamjenice
- Mlijeko u prahu za telad u periodu od odbitka od krave /majke/ do
3. mjeseca starosti u količini 1,25 tona mjesečno, tj. 15 (petnaest)
tona godišnje (+- 10%).
Hemijski sastav: 23,0 % sirovog proteina, 17,0% sirove masti, 1,7%
lizin.
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
15 tona
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
45.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Bojnička broj 119 Ilidža-Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1.godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 8.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 9.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.7.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Bojnička broj 119 Ilidža-Sarajevo
(M1-A-8207-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: