Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka hrane: svježe voće i povrće, konzervirano povrće, mlijeko i mliječni proizvodi, proizvodi od žitarica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 44, 10.06.2013

KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
OBAVIJEST
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE
BROJ 245-1-1-3-86/13
Broj obavijesti o nabavi: 245-1-1-1-78/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
Kontakt osoba: Anita Prskalo
Adresa: KRALJA TVRTKA BB
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227224680006
Telefon: 036336500
Faks: 036322712
Elektronska pošta(e-mail):pravnasluzba@kb-mostar.org
Internet adresa(web):www.kb-mostar.org
I.2. Vrsta ugovornog organa,razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjekt
I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska
razina,Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Zdravstvo
I.3. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2 Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova: 5
II.2.b Poništava se: Sve lotove
II.2.b-1 Redni brojevi lotova: 1, 2, 3, 4, 5
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora:
Nabava hrane
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sveže voće i povrće
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u natječajnoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
105.000,00 KM
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja/trajanje okvirnog sporazuma
godinu dana od dana potpisivanja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Služba za ishranu bolesnika KB Mostar
III. Podkriteriji
1. cijena, udio:90,00%
2. uvjeti plaćanja, udio:10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 27.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4 Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Konzervirano povrće
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u natječajnoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
50.000,00 KM
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja/trajanje okvirnog sporazuma
godinu dana od dana potpisivanja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Služba za ishranu bolesnika KB Mostar
III. Podkriteriji
1. cijena, udio:90,00%
2. uvjeti plaćanja, udio:10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 27.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4 Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Mlijeko i mliječni proizvodi
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u natječajnoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
180.000,00 KM
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja/trajanje okvirnog sporazuma
godinu dana od dana potpisivanja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Služba za ishranu bolesnika
III. Podkriteriji
1. cijena, udio:90,00%
2. uvjeti plaćanja, udio:10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 27.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4 Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Proizvodi od žitarica
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u natječajnoj dokumantaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
50.000,00 KM
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja/trajanje okvirnog sporazuma
godinu dana od dana potpisivanja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Služba za ishranu bolesnika
III. Podkriteriji
1. cijena, udio:90,00%
2. uvjeti plaćanja, udio:10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 27.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4 Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ostale prehrambene namirnice
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u natječajnoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
105.000,00 KM
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja/trajanje okvirnog sporazuma
godinu dana od dana potpisivanja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Služba za ishranu bolesnika KB Mostar
III. Podkriteriji
1. cijena, udio:90,00%
2. uvjeti plaćanja, udio:10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 27.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4 Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
(M1-C-8255-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: